Min Hatchimal låter för högt. Hur sänker jag volymen?

Efter din Hatchimal har kläckts kan du sänka ljudet till halva volymen.

Börja med att se till att din Hatcimal är avstängd

För att sänka volymen till hälften

Starta din Hatchimal samtidigt som du trycker och håller på din Hatchimals mage.


För att återgå till full volym

Stäng av din Hatchimal och starta den igen utan att hålla på dess mage.